Header Color:
Main Color:
Footer Color:
Layout Style:
 • Wide
 • Boxed
december 02, 2016 You are here : Hjem
Collapse All Expand All
Kontakt bestyrelsenEjerforeningen Enhjørningens Gårds beboerportal.
Nogle sider er forbeholdt ejerne, og kræver at du registrerer dig som bruger.
Efter registrering modtager du en mail med en link som du skal klikke på.
Registrerede brugere har adgang til oplysninger om ejendommen.
Ejer/lejer i ejendommen vil inden 24 timer få adgang til bestyrelsesreferater, og du vil fremover automatisk modtage mails med nyhedsbreve og info fra bestyrelsen.

Forslag til indhold
Du er meget velkommen til at komme med forslag til indhold på portalen.
Det sker ved at skrive til bestyrelsen via linket her:

Kontakt bestyrelsen

På given foranledning vil bestyrelsen gerne minde om, at alle henvendelser til bestyrelsen skal sendes til bestyrelsens vi denne kontaktformular:

Kontakt bestyrelsen

og IKKE til enkelte medlemmer af bestyrelsen. 
Den eneste undtagelse herfra er allerede verserende sager, hvor det er aftalt, at et bestemt bestyrelsesmedlem tager sig af sagen.

Mails med vedhæftede filer sendes til denne mailadresse (enhjoerningen@gmail.com) 

Bestilling af måtter, dørskilte, cykelstrips med mere skal dog fortsat ske via de respektive formularer,
som I finder på hjemmesiden under menupunktet ejendommen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
31. august 2014
Vi får jævnligt henvendelse om brugerne har fået ny mailadresse.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det IKKE muligt for bestyrelsen af skifte brugernes mailadresse - det er KUN brugerne selv der kan skifte mailadressen.
Klik på linket her for vejledning om skifte af mailadresse.

Sådan skifter du din mailadresse

 
 • http://ef-enhjoerningen.dkHjørnet ONV / HK
 • http://ef-enhjoerningen.dkEjendommen
 • http://ef-enhjoerningen.dkHammershøis Kaj 2-4
 • http://ef-enhjoerningen.dkWildersgade 2A-2C
 • http://ef-enhjoerningen.dkHK mod ONV
 • http://ef-enhjoerningen.dkOvergaden Neden Vandet 1A-1C
 • http://ef-enhjoerningen.dkHaven Træer
 • http://ef-enhjoerningen.dkHaven
 • http://ef-enhjoerningen.dkSofiekælderen
 • http://ef-enhjoerningen.dkBådudlejningen
 • http://ef-enhjoerningen.dkKajak
 • http://ef-enhjoerningen.dkHavnen
 • http://ef-enhjoerningen.dkSvaneunger
Indbrudsforsøg - november 2016 - 25. november 2016

Indbrudsforsøg i ejendomme i vores område

Kære beboere,

Der er i de seneste dage blevet observeret forsøg på indbrud i stuelejligheder i Løvens Gård og andetsteds i kvarteret. Der har tilsyneladende været tale om lejligheder, hvis beboere ikke er hjemme/er bortrejst.

·      Alle beboere bedes holde øje med mistænkelige personer, der færdes enkeltvis eller i mindre grupper i gården og på gaderne omkring ejendommen, og om fornødent tilkalde Politiet.

·      Beboerne i stuelejlighederne bør inden lejlighederne forlades, - især hvis det er for en periode -, på passende vis træffe foranstaltninger mod indbrud, f.eks. gennem nabohjælp/opsyn.

·      Ingen bør lukke besøgende, som ikke er bekendt eller klart identificeret, ind i ejendommens opgange. I bør holde øje med, at personer, som lukkes ind, faktisk møder frem hos jer.

·       Man bør holde øje med, at dørene til opgangene lukker og smækker rigtigt i efter passage og, at der ikke er lagt noget i klemme i dem, der forhindrer lukning.

Bestyrelsen

 
Håndtering af gamle cykler - 18. september 2016
Skrivelse udfærdiget af Københavns kommune, hvor det fremgår, hvordan Kommunen i samarbejde med Politiet vejleder om håndtering af gamle efterladte cykler.
Link til skrivelsen finder du her: Cykel Oprydning KbhKommune.pdf
 
Luk ikke tyvene ind / Do not let the Burglars in