På denne side finder du info om Affald / genbrug, samt viceværtens opgaver.

Aviser, blade, batterier, flasker, kemikalier, pap, rotter

Affaldsrum og papirrum finder du i porten ved ONV 1C.
Din nøgle til indgangsdøren passer til begge døre.
Der er et rum til husholdningsaffald og til storskrald i begrænsede mængder, og KUN hvis man selv placerer storskraldet i en container, hvor låget kan lukkes. Alternativt skal man selv aflevere storskrald på genbrugsplads.
Affaldsskaktene: Vis hensyn, og undlad at bruge skakten i tidsrummet kl. 2200 til 0700.
Du må ikke smide tunge ting i affaldsskakten, da det kan slå bunden ud af containeren.
Aviser og blade må ikke smides i skakten, de skal anbringes i papircontainere i det venstre affaldsrum.
Farligt affald, kemikalier, batterier og mindre elektronik.
Sættes foran skabet markeret med “farligt affald” i venstre affaldsrum. Respektér at mængden ikke må være større end skabspladsen tillader. Større elektroniske ting som fjernsyn eller større mængder farligt affald må man selv skaffe sig af med.
Pap og karton: Papkasser mv. afleveres i papcontaineren i højre affaldsrum. Pappet flades ud og må kun have en størrelse, der passer til containeren. Brug evt en hobbykniv, så kasserne bliver så flade som muligt. Det er således ikke tilladt at aflevere hele papkasser i affaldsrummet. Papkasser må ikke blandes med husholdningsaffald.
Brugte juletræer: Afleveres på græsset tættest på porten senest den 30. december. Alternativt skal man selv aflevere dem på genbrugsplads.
Rotter: For at undgå rotter, er det vigtigt, at beboerne emballerer husholdningsaffaldet forsvarligt.
Observeres der rotter i gården, skal der straks gives besked til bestyrelsen eller viceværten, som tilkalder rottebekæmperen. 
Flasker må IKKE smides i affaldsskakte eller affaldscontainerne.
Der henvises til flaskecontaineren på Christianshavns Torv

Genbrugsplads Vermlandsgade

Københavns Kommune hjemmeside, hvor du kan læse mere om korrekt håndtering af affald og genbrug: Klik her

Viceværtens opgaver i ejendommen jf. kontrakt

Hjemmeside: Damsgaard service Aps

Viceværten er IKKE ansat som fuldtids vicevært.
Ejerforeningen betaler for at få udført en række nærmere beskrevne opgaver.
Opgaver som ligger ud over de beskrevne aftales direkte med viceværten,
og rekvirenten betaler selv for den service som viceværten leverer.

Flg. udføres 2 gange ugentligt 

 • 8 affaldscontainere ombyttes (koordineret med renovationsfirmaets afhentninger) 

Flg. udføres en gang ugentligt 

 • Gården fejes og affald i haveanlæggene opsamles 
 • Græsplænen slås fra 1. april til 31. oktober 
 • Bede og befæstede arealer renholdes for ukrudt 

Flg. udføres i ulige uger 

 • 8 indgangspartier støvsuges og vaskes 
 • 8 trappeopgange støvsuges og vaskes 
 • 8 elevatorgulve støvsuges og vaskes 
 • 8 elevatorspejle pudses 
 • Skinnen ved elevatordørene på alle etager støvsuges. 
 • Vindueskarme rengøres 
 • 24 indgangsmåtter støvsuges 
 • Døre mod gaden pudses indvendig og udvendig 
 • Fjern alt spindelvæv og pletter på/omkring elevatordørene 

Flg. udføres i lige uger 

 • 8 indgangspartier støvsuges og vaskes 
 • 24 indgangsmåtter støvsuges 

Flg. udføres en gang månedligt 

 • Ind-/udvendig polering af alle ruderne i opgangenes dørpartier 
 • Oprydning og fejning af 2 affaldsrum 
 • Nedfejning og bortfejning af opsprøjtet grus på murerne hele ejendommen rundt mod gade 
 • Vicevært sørger for separat afhentning af storskrald og teknisk affald 
 • Udfyldning af ELO-driftsjournalerne (Inkl. møde med energiledelseskonsulenten)
 • Tjek om der er udbrændte lyskilder i gården, over elevatorerne og over indvendige  døre (lyskilder faktureres efter forbrug) – Kan dog udskiftes løbende hvis de  rapporteres udbrændte af beboere eller rengøringspersonale 
 • Kontrol af at varmeanlægget fungerer optimalt 

Forefaldende opgaver 

 • Oprense kloakker efter behov 
 • Sørge for at affaldscontainerne bliver sendt til indvendig afvaskning en gang årligt • Diverse småreparationer og vedligeholdelsesarbejder (smøring/justering af låse/hængsler/dørpumper og lignende) der ikke kræver autorisation • Kontakt til beboere 
 • Kontakt til ejendommens håndværkere samt tilsyn med udførelsen af deres opgaver 

Viceværten er bekendt med de af bestyrelsen godkendte håndværkere Vicevært kan på eget initiativ rekvirere håndværkere op til en estimeret omkostning på maks. kr. 5000,- med en orientering via mail til bestyrelsen. Rekvirering af håndværkere på over et estimeret beløb på kr. 5000,- skal på forhånd aftales med bestyrelsen. 

 • Rapportering til bestyrelsen omkring ejendommen (Fejl og mangler) • Tilkald af håndværkere i tilfælde af uopsættelige skader samt evt. nødvendig afspærring 
 • Vicevært sørger ud fra information fra hjemmesiden for udskiftning af navneskilte  på indgangsdøre og postkasser 

Flg. udføres 2 gange årligt i april og oktober – separat pris 

 • Vægge i elevatorstolene samt elevatordørene rengøres og pudses • Loftet i elevatorerne aftørres 

Flg. udføres en gang årligt i marts – separat pris 

 • Vinduespolering af alle udvendige vinduer i ejendommen som beboerne ikke selv  kan pudse fra stueetagen og opefter, dette inkluderer også de hvide matterede  ruder. Vinduer mod altaner og franske altaner er ikke inkluderet

Flg. udføres 2 gange årligt i juni og oktober – separat pris 

 • Vinduespolering af alle udvendige vinduer i ejendommen som beboerne ikke selv  kan pudse fra stueetagen og opefter, dette inkluderer ikke de hvide matterede  ruder. Vinduer mod altaner og franske altaner er ikke inkluderet. 
 • Udskiftning af søm der har arbejdet sig ud af listerne til skruer under alle ruder der  pudses (skruer faktureres efter forbrug) 

Flg. udføres en gang årligt i oktober – separat pris 

 • Lofter, vægge, gelændere og balustre (inkl. på ydersiden i små fordybninger) rengøres 
 • Døre, dørrammer og vinduesrammer rengøres 
 • Rengøring af lysgitre over dørene til elevatorerne og lejlighederne • Drænhuller under gadedørene der ligger over niveau renses 

Flg. udføres en gang årligt – separat pris 

 • Motionering af strengregulerings-ventiler samt funktionskontrol af afspærringsventiler 

Flg. udføres en efter behov – separat pris 

 • Gårdarealet tilhørende ejendommen, ryddes for sne og saltes efter politivedtægterne og således at dagrenovationen kan fungere (Saltning ikke  tilladt) 

Flg. udføres 2 gange årligt i marts (eller senere hvis frost) og september – separat pris 

 • Højtryksafvaskning med sæbelud af 4 bænksæt og havemøbelsæt på gæstelejlighed terrasse 
 • Træværket behandles på overside, underside og mellem planker • Højtryksspuling af træterrasse ud for gæstelejlighed 
 • Højtryksspuling af træterrasse over nedkørsel til P-kælder 
 • Indvendig rengøring af 8 skraldecontainerhuse i gården 
 • Udvendig spuling af containerhuse for grønne alger 
 • Rengøring for grønne alger på murværk i gården 
 • Højtryksspuling af gulv i husholdningsaffaldsrumme

Flg. udføres 2 gange årligt på bestilling – separat pris 

 • Støvsugning og vask af alle gulve 
 • Vask af alle paneler 
 • Vask af alle dørkarme/vinduesrammer/plader 
 • Vask af alle dørplader 
 • Vask af alle frie hyldearealer 
 • Afkalkning af brusekabine 
 • Vask af toilet 
 • Vask af bord og vask i badeværelse 
 • Skab på bad rengøres inde og ude 
 • Aftørring af alle lamper 
 • Aftørring af reol i stue 
 • Aftørring af billedrammer på top 
 • Vinduespolering indvendig 
 • Rengøring af skabe i køkken udvendig 
 • Rengøring af frie arealer i køkkenskuffer 
 • Polering af alle spejle 
 • Aftørring af frie arealer i depotrum 
 • Aftørring af radiatorer 
 • Nedfejning af spindelvæv i lofter 
 • Udskiftning af defekte elpærer 

Tilkøbsydelser 

Flg. er ikke inkluderet i aftalen, men udføres efter aftale og faktureres efter medgået tid*: 

 • Alle opgaver der ikke er nævnt i arbejdsbeskrivelsen 
 • Alt arbejde uden for normal arbejdstid – hverdage mellem 7 og 15 • Ekstraordinære ombygnings-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som  kræver forøget opsyn og renhold 
 • Fjernelse af graffiti 
 • Vagtudkald 

*Listen er ikke udtømmende, men blot eksempler på opgaver vi kan løse

Viceværtens opgaver i haven jf. kontrakt

6. november 2023

Arbejdsbeskrivelse for havearbejde
E/F Enhjørningens Gård
Ovengaden Neden Vandet 1A-C, Wildersgade 2A-C og Hammershøis Kaj 2-4
1402 København K

Flg. udføres hvert efterår (september/oktober) 

Kirsebærtræer:  

 • Nænsom beskæring, således grene ikke støder på bygningsdele 

Vedbend på cykelskurene:  

 • Klippes/beskæres på siderne samt på tagene 

Vedbend på muren til nabo mod øst:  

 • Klippes/beskæres til overkant af betonmur samt tilbage til jordkant. 

Kaprifolier på afskærmning ved terrasserne:  

 • Klippes/beskæres ud mod fælles gangarealer 
 • Postkassen ved fælleslejligheden friklippes 

Buksbom ved vindeltrappen:  

 • Klippes/beskæres på toppen og siderne 

Flg. udføres hver vinter (februar/marts) 

Prydbuske mellem de 2 cykelskure:  

 • Foryngelsesbeskæring 

Flg. udføres hvert forår (marts/april) 

Jordbede:

 • Gødskning af træer, buske og græsplæner. 
 • Gødskning af rododendronbuske med special-gødning