Ordensregler

Formål

Formålet med disse ordensregler er at skabe et fælles grundlag for vores omgang med hinanden i Enhjørningens Gård

Generelt

Beboerne er i enhver henseende forpligtet til at benytte egen lejlighed, fælleslejlighed og fællesarealer på en måde der ikke er til gene for de øvrige beboere.

Beboerne er forpligtet til straks at foretage anmeldelse til ejendommens administrator eller vicevært hvis der sker skader på fællesinstallationer, fællesledninger eller lignende.

Terrasseareal med enebrugsret ud for eller i forbindelse med ejerlejligheden skal holdes i ordentlig og god stand. Inventar må ikke placeres uden for terrassearealet. Bevoksning på bygningen er ikke tilladt hverken fra altaner eller terrasser.

Beboere må ikke foretage nogen form for ændringer på ejendommens ydre, det være sig montering af nøglebokse, opsætning af markiser, oliering af træværk eller lignende, uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Dog bortset fra brædder på altaner og terrasser, som skal olieres med godkendte produkter.

Ventilationssystemet er en del af ejendommens fællesinstallation, og det er ikke tilladt at foretage nogen ændring heri, herunder f.eks. at opsætte en emhætte med separat motor med forbindelse til ejendommens EXHAUSTO boligventilationssystem, idet en sådan motor forstyrrer udsugningen hos andre beboere.

Affald

Ejendommen er forsynet med affaldsskakte. Alt affald skal være omhyggelig emballeret i lukkede poser, som ikke er for store til affaldsskakten. Der må ikke kastes pap, pizzabakker og lignende i skakten. Affaldsskakten må ikke anvendes mellem kl. 22.00 og 07.00 p.g.a. støjgener.

Affaldsrummet til venstre i porten indeholder dedikerede containere til pap, papir, plast og der er mulighed for afsætning af kemikalier, batterier og andet farligt affald. Storskrald kan afleveres i rummet til højre, men kun hvis det placeres i en af de grønne containere og kun hvis låget herefter kan lukkes. Af hensyn til ejendommens øvrige beboere af affaldsrummet skal beboere selv fjerne store mængder af affald og alle genstande, der er så store, at de ikke kan være i en lukket affaldscontainer. Brug genbrugspladsen på Vermlandsgade. Flasker må ikke afleveres eller henstilles i affaldsrummet, men skal afleveres i en flaskecontainer f.eks. på Christianshavns Torv.

Læs om affaldshåndtering her: Renovation & Genbrug

Klik her for info om affald i Københavns kommune

Brugte juletræer skal afleveres på genbrugspladsen i Vermlandsgade. 

Cykler, barnevogne og lignende

Cykler, knallerter og lignende må kun henstilles i cykelskurene. Barnevogne, der er i daglig brug, må kun stilles under trappen i stueplan og kun på en sådan måde, at de ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere. Der må ikke henstilles andet end Christianiacykler på dækket over nedkørslen til P-kælder.

Døre
Døre til opgange eller affaldsrum skal altid være aflåste.

Effekter
Der må ikke henstå effekter af nogen art på trapper, reposer eller i elevatorer. Barnevogne, der er i daglig brug, kan dog placeres under trappen i stueplan. Det glæder udelukkende barnevogne, så løbehjul og legetøj osv. må ikke stå under trappen. På altaner og terrasser må kun stå effekter som ikke virker skæmmende. Altaner og terrasser må derfor ikke anvendes til opbevaring af affald overflødige møbler m.v. 

Husdyr
Der må ikke i lejlighederne holdes nogen form for krybdyr/padder/slanger eller insekter.
Husdyr skal føres i snor og må ikke forrette nødtørft på ejendommens fællesarealer. Sker det alligevel skal det efterladte fjernes med det samme. Husdyr må ikke genere andre beboere ved støj lugt forurening eller truende adfærd. Ved gentagne berettigede klager fra beboere kan ejeren af det pågældende husdyr modtage en skriftlig advarsel. Efter en skriftlig advarsel og gentagne klager kan bestyrelsen pålægge ejeren at fjerne det pågældende husdyr fra ejendommen.

Ind- og udflytning: Elevatorerne
Elevatorerne er beregnet til personbrug, og maksimumsbelastningen af dem må ikke overskrides, f.eks. i forbindelse med ind- og udflytning.
Dørene må ikke blokeres i flere minutter, da lukkemekanismen så kan tage skade. 

Motorkøretøjer og både
Motorkøretøjer, Campingvogne, både etc. Må ikke henstilles på fællesarealerne- hverken midlertidig eller permanent.
Både må ikke uden særskilt skriftlig aftale anløbe, fortøjes eller lignende til bolværket.

Renovering, ombygning og andre større håndværkeropgaver i lejlighederne
Naboer, genboer, over- og underboer informeres om projektet og specielt om dets varighed. Der sættes opslag op herom i opgangen. – Støjende arbejde må kun udføres på hverdage mellem 08:00 og 16:00. – Der må ikke opbevares byggematerialer eller byggeaffald på opgangs- eller udendørsarealer. – Byggeaffald skal så vidt muligt bortkøres samme dag, og hvis det ikke er muligt, opbevares i en container på kajarealet.  – Der må ikke transporteres byggematerialer eller byggeaffald via opgang eller via elevator. Dette må ske via udendørs lift/transportelevator til altan. – Håndværkere bedes respektere de sorte gulve ved at bære beskyttelse over snavset fodtøj, når de forlader lejligheden. 

Skiltning
Der må ikke på døre, vægge eller postkasser være anden skiltning, reklame, markering m.v. end den af ejerforeningen anviste. Posthusets gældende udgave af ”ingen reklamer, tak” er tilladt.

Skiltning ved postkasser og opgangsdøre skal følge ejendommens standard, og det er således ikke tilladt at opsætte egen skiltning. Ved salg af lejlighed sørger ejendommens administrator for ændring af skiltning på postkasse og ved opgangsdør. I alle andre tilfælde er det beboerens pligt selv at sørge for korrekt skiltning ved at underrette administrator.

Støj
Det er ikke tilladt at installere tekniske hjælpemidler, så de ved støj eller på anden måde er til gene for beboere i ejendommen.
Brug af vaskemaskine, tørretumbler, boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke anvendes i tidsrummet mellem 22.00 og 07.00.
Støjniveauet ved afspilning af musik eller brug af radio og TV må ikke være af en sådan karakter, at andre generes heraf. Der skal tages særlige hensyn i tidsrummet 22.00 til 07.00. 

Åben Ild
Der må ikke i luftsluser, på trappeopgange og andre overdækkede eller lukkede fællesarealer tændes nogen form for åben ild eller anvendes grill med kul eller gas. Der må ikke anvendes grill på altanerne. 

Bestyrelsen 25. juni 2012
Revideret juli 2022

 

Survival Kit for Newcomers in Enhjørningens Gård

Bicycles                  

Sooner or later you will probably need a bicycle to get around Copenhagen. In order to park your bicycle in the shed you need a valid strip on your bicycle. Bicycles may only be parked in the bicycle sheds. You get the strip the same way you got your name for the mail box: through the web site or a letter in the board’s mail box.

 

Bottles    


Recycled bottles are returned to the shops, e.g., Brugsen, Netto or Irma, and you collect your pawn fee.

Non-recycled bottles, e.g., wine bottles are dumped into the bottle container situated on the quay near Brugsen in the street Overgaden oven Vandet.

Cable TV                 


Cable TV is not run by the building and should be ordered by you directly with the company. YouSee runs the cables for our building and TV channels may be ordered at their website or called at: 80 80 40 40.

 

General waste         


Should be put into plastic bags, closed with a tight knot and disposed of in the rubbish chute you find in the staircase.  Do not dump rubbish after 10PM as it may be quite noisy.

 

Health care             

 

If you immigrate to Denmark you must register at:Borger Service Center
Nyropsgade 1
1602 København V

They will set you up with all the cards and numbers you need and give you advice concerning authorities.

 

Internet                    


If you do not have access to the internet you should fix that problem quickly as most communication with authorities and companies is done over the internet. You may buy a wireless USB-modem from one of the telecom shops you find in the central city. It will connect you in a matter of minutes. (Ask for TDC, Telia, 3 or Telenor.) There are others, but these are a good start.

 


Names mail boxes and apartments 


Your name must be on the mail box. The board will see to it as soon as you have ordered a new sign on the web site: http://www.ef-enhjoerningen.dk/. If  you do not have access to the internet you may write you name and address on a piece of paper and drop it into the board’s mail box, which is located on the veranda of Wildersgade 2c, st. It says “Bestyrelsen” on the mail box. This is free of charge.

If you want your name at your entrance door the board will order the sign for you at your cost. The sign must be of the exact same design as your neighbour’s and no, you may not do it yourself!

 

Noise  


Do not use drills, noisy tools, washing machine, dryer and don’t play loud music between 10PM and 07AM. Windows should always be closed when you enjoy music. Loud laughter and conversation in the courtyard between 10PM and 07AM is not allowed. not use drills, noisy tools or loud music after 10PM. Windows should always be closed when you enjoy music. Loud laughter and conversation in the courtyard after 10PM is not allowed.

 

Paper                      


Newspapers, magazines, advertising materials and waste paper are dumped in the waste paper containers for recycling. The containers are located in the room in the corridor leading from our yard to the quay of the street Overgaden neden Vandet. The door is opened with your apartment key.
To prevent fire and keep the place tidy: DO NOT PUT WASTE PAPER ON TOP OF THE MAIL BOXES. At the post office you may ask for a “Nej tak” (No thanks) sticker for your mail box.

Parking


If you have a car you need a parking licence to park in the street:
You get the licence from:
Parkering København Borgergade 24B
1300 København K

Or the website: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Parkering.

Please note that in Copenhagen you may not park your car less than 10 meters from a street corner. It is usually marked with a yellow triangle on the curb. You will get fined if you do.

If you want access to the car park under the building you should apply here:

https://christiansbro-p.dk/kontakt/

Pets


Reptiles, snakes, insects etc. are not allowed as pets in the apartments. Dogs and cats may not be walked in the courtyard and if they drop something it must be removed immediately.

Security


To prevent burglary, do not open the front door to people you do not know.

Staircases 


The staircase must be free of boxes and other things that do not belong there. This is important in case of fire. Prams may be left under the stairs.

Verandas and balconies must be kept tidy and free of redundant things, e.g, cardboard boxes, laundry and redundant furniture. Flower pots must be on the inside of the balcony. Keep up the good standard.

 

The building             


Changes to the façade of the building without the board’s consent is not allowed.

The ventilation system works for the whole building and may not be interfered with. No other ventilation or air conditioning systems may be installed.

 

Toxic waste             


Paint, chemicals etc. may be put in the same room as paper if you only have small amounts. If you have a lot of it you should go to: Genbrugspladsen, Herjedalgade 2-4 where all kinds of waste are accepted.

 

Website 


The board of the building runs a comprehensive website with all kinds of information, which is really handy, http://www.ef-enhjoerningen.dk/. However, before you visit the website you should invite your Danish speaking neighbour for a coffee and ask him to help you as it is in Danish only.