Energiaftale

Enhjørningen køber energi hos Ørsted, hvor vi har en meget favorabel aftale. Aftalen dækker alle beboere i ejerforeningen. 

Forbrugsregnskaber og aconto forbrug

Hvert år udarbejdes der forbrugsregnskaber for både varme, vand og el for alle lejligheder. Forbrugsregnskaberne følger kalenderåret. Ejerne betaler løbende aconto forbrug sammen med fællesbidragene, og forbrugsregnskaberne bliver hvert år udarbejdet af firmaet Techem.

Normalt bliver forbrugsopgørelserne for de enkelte lejligheder udsendt fra administrationen til ejerne i løbet af foråret, og administrationen sørger for, at eventuelle efterbetalinger eller tilbagebetalinger afregnes sammen med opkrævningen for typisk 3. kvartal.

Hvis dit forbrug er større end din acontobetaling, vil din acontobetaling i forbindelse med afregningen af forbrugsregnskaberne automatisk blive sat op. Hvis du omvendt føler, at du betaler for meget i aconto, kan du kontakte administrationen for at høre, om der kan ændres på det.

Vi betaler for det gennemsnitlige samlede forbrug. Hvis alle benytter strøm hvor det er billigst, hjælper vi alle hinanden, med at holde prisen længst muligt nede. 
Hvis man vil følge med forbrugspriser, kan det bl.a. gøres her:

Elpriser

Priser på vand

 

Dit forbrug kan du følge med i på Techems app, se herunder.

Forbrugsregnskaber ved udlejning og ejerskifter

Hvis du udlejer din lejlighed, kan du få de årlige forbrugsopgørelser for din lejlighed opdelt i perioder, så du nemmere kan afregne med din lejer. Hvis du ønsker dette, skal du kontakte Techem på telefon 87 44 77 00 og henvise til anlægsnummer 55043.

Bemærk, at Techem formentlig tager honorar for dette arbejde – spørg eventuelt Techem om hvor meget. Eventuelle honorarer påfører de forbrugsopgørelserne for lejligheden. Ejerforeningen afregner kun forbrug med ejer – aldrig med lejer. Ethvert mellemværende med dine lejere, skal du selv tage dig af.

Selv om forbrugsregnskabet opdeles på perioder, afregner ejerforeningen kun forbrugsregnskaberne én gang årligt, og du modtager først de opdelte opgørelser ved den årlige afregning i foråret. Den endelige og gennemsnitlige enhedspris pr. forbrugt enhed udregnes først i forbindelse med forbrugsregnskaberne, hvorfor der ikke kan afregnes i utide.

Hvis du står og skal bruge en opgørelse her og nu, kan du kontakte Techem og høre, om de kan udarbejde en proformaopgørelse. En sådan opgørelse anvender anslåede enhedspriser, og kan derfor afvige fra de endelige regnskaber, men det kan være løsningen i mangel af bedre.

Ved ejerskifter kan parterne også kontakte Techem og anmode om opdeling af lejlighedens forbrugsopgørelser på henholdsvis købers og sælgers ejerperioder. Her gælder samme regler for honorar, udsendelse og årlig afregning mv. som ved udlejning. Bemærk, at ejerforeningen afregner hele forbruget for hver enkelt lejlighed over for den der ejer lejligheden, på det tidspunkt hvor forbrugsregnskabernes afregnes.

Typisk vil det betyde, at tilgodehavender såvel som efterbetalinger fra sælgers ejerperiode afregnes med køber. Det anbefales således altid parterne at drøfte dette med deres rådgivere, så der fx kan tages højde for forbrugsregnskaberne i refusionsopgørelsen.

Techem app

Det anbefales, at ejerne benytter den app som Techem stiller til rådighed, således at du selv kan følge med i forbruget.
Det er muligt at sætte en “alarm” på dit forbrug på el / vand / varme.
Det er praktisk, hvis du er bortrejst, og dit toilet pludselig begynder at løbe. En utæt ventil i cisterne kan få din vandregning til at eksplodere.

Du  kan læse mere om hvordan du bruger appen her: Brugervejledning

Du kan finde yderligere info her: Techem Hjemmeside

 

Energimærke

Energimærkning 2002

Energimærkning 2003

Energimærkning 2021

 Energirådgivning Københavns Energi 2006

 Energirådgivning Københavns Energi 2011

EnermetMT40Maalere
(Hvis fejl i dit nummer, da venligst kontakt bestyrelsen)

MT40dkmApp1-5
(
Indeholder en manual til aflæsning af måleren)

Målerplacering

Målerne er som hovedregel placeret under komfuret.
Man får adgang til målerne ved at afmontere skabets indvendige bagbeklædning.
I enkelte lejligheder er der adgang til målerne via en låge i badeværelset