Hvis du ønsker nyt navn på postkassen eller vil købe dørskilt og / eller måtter finder du en bestillingsformular her: Klik her

Manualer

1. Start med at følge brugsvejledningen til dørtelefonen og se, om ikke det afhjælper
problemet
2. Er din dørtelefon stadig defekt, skal du kontakte bestyrelsen via hjemmesiden Klik her

Bemærk! Ejerforeningen dækker kun håndværkerudgifter i tilfælde af, dørtelefonen er i
stykker. Skyldes problemet en betjeningsfejl, dækker beboeren selv udgiften til
håndværker.

 Follow this procedure, if your door telephone is not working

1. Start out by following the manual of the door phone to find out if this will solve the
problem
2. In case your door telephone is still not functioning, your need to contact the board via the homepage – Click