Hvis du ønsker nyt navn på postkassen eller vil købe dørskilt og / eller måtter finder du en bestillingsformular her: Klik her

Manualer

Følg denne procedure, hvis din dørtelefon er defekt
1. Start med at følge brugsvejledningen til dørtelefonen og se, om ikke det afhjælper
problemet
2. Er din dørtelefon stadig defekt, skal du kontakte vores vicevært, Sundby Rengørings Service
3. Hvis viceværten ikke kan løse fejlen, kontakter han/hun vores håndværker
Bemærk! Ejerforeningen dækker kun håndværkerudgifter i tilfælde af, dørtelefonen er i
stykker. Skyldes problemet en betjeningsfejl, dækker beboeren selv udgiften til
håndværker.
 
Follow this procedure, if your door telephone is not working
1. Start out by following the manual of the door phone to find out if this will solve the
problem
2. In case your door telephone is still not functioning, your need to contact our caretaker,
Sundby Rengørings Service
3. If the caretaker cannot solve the issue, then he/she will contact our craftsman
Please notice! The homeowner association will only cover expenses of the craftsman if the
door phone is broken. In case the issue is due to incorrect operation, the resident must
cover the expense of the craftsman him- or herself.