Bestyrelsens sammensætning

Kontakt bestyrelsen: Klik her..

Stig Hansen
Formand
ONV 1A, 1. tv
Ansvarsområde:
Diverse formandsopgaver,
budget, regnskab
Peter Clausen
Bestyrelsesmedlem
HK 4, st tv
Ansvarsområde:
Elevatorer, kontakt til p-kælder og bådelaug, medlem af Grundejerforningens bestyrelse
Claus Horn
Bestyrelsesmedlem
ONV 1A, st tv 
Ansvarsområde:
Vicevært, maler, VVS,
tømrer, elektriker

Helle Berner
Næstformand
HK 4, 4. tv
Ansvarsområde:

Beboerhenvendelser til bestyrelsen, catering, persondata, dørtelefoner, forsikringssager, redaktør på hjemmeside

Birgit Lübker
Bestyrelsesmedlem
HK 4, st th
Ansvarsområde:
Gartner, nøgler, fjernbetjening til stele
Julia von Bothmer
Suppleant
WG 2B, st tv
Ansvarsområde:
Techem og forbrugsmålere
Martin Høgstrup
Suppleant
ONV 1 B, st tv
Ansvarsområde:
Kontakt til Trygfonden, hjertestarter