Bestyrelsens sammensætning

Kontakt bestyrelsen: Klik her..

Andreas W. Rohde
Formand
WG 2A, st. tv
Ansvarsområde:
Diverse formandsopgaver,
budget, regnskab,
kontaktperson til forsikring
Peter Clausen
Næstformand
HK 4, st tv
Ansvarsområde:
Elevatorer, Trygfonden aht. redningskranse kontakt til bådelaug og p-kælder, i grundejerforeningens bestyrelse
Martin Høgstrup
Bestyrelsesmedlem
ONV 1 B, st tv
Ansvarsområde:
Beboerhenvendelser til bestyrelsen, persondata, forsikringsskader, steler, redaktør på hjemmeside,
Kontakt til maler, VVS, tømrer og elektriker

Peter Rechnagel Udsen
Bestyrelsesmedlem
WG 2B, 1. th.
Ansvarsområde:

Vicevært, Trygfonden aht. hjertestarter

Birgit Lübker
Bestyrelsesmedlem
HK 4, st th
Ansvarsområde:
Gartner, nøgler, fjernbetjening til stele
Julia von Bothmer
Suppleant
WG 2B, st tv
Ansvarsområde:
Techem og forbrugsmålere
Marilou Pehrson
Suppleant
WG 2C, 4. th
Ansvarsområde:
Navneskilte, dørtelefoner, postkasser, affaldsrum (inkl. farligt affald) og catering