Hvis elevatoren ikke virker

Hvis elevatoren går i stå og der befinder sig personer i den, trykkes på alarmknappen for hjælp.
Hvis elevatoren ikke virker uden at der er personer, der sidder fast, ringes til viceværten, mobil 4011 5444 mellem kl. 08:00 og 16:00.
 
Uden for dette tidsrum må opkald vente til næste dag eller meddelt på foreningens hjemmeside www.ef-enhjoerningen.dk.
 
Elevatoren er beregnet til persontransport, hvorfor maksimumsbelastning ikke må overskrides.
Vær opmærksom på dette i forbindelse med ud- og indflytning.
 
Vi forventer anvendelse af udvendig lift ved flytning af møbler og større genstande.
 
Elevatoren er installeret med comfort lystæppe.
Dette indebærer at en hånd eller anden genstand i døråbningen holder døren åben.
Døren må kun holdes åben ved på denne måde og ved trykknappen.
 
Brugerne må ikke holde dørene åbne ved at holde på dørene.
Begynder elevatoren at ”bippe” må dørlukning ikke hindres.
Lad ikke børn lege med trykknapperne og lad dem ikke være alene i elevatoren.
22. december 2016 
Bestyrelsen har besluttet at indgå aftale med firmaet BA Elevator A/S om renovering og vedligehold af elevatorerne.
Se vedhæftede Aftale med BA Elevator A/S
Infotavle i elevator