På denne side finder du info om Affald / genbrug, samt viceværtens opgaver.

Aviser, blade, batterier, flasker, kemikalier, pap, rotter

Affaldsrum og papirrum finder du i porten ved ONV 1C.
Din nøgle til indgangsdøren passer til begge døre.
Der er et rum til husholdningsaffald og til storskrald i begrænsede mængder, og KUN hvis man selv placerer storskraldet i en container, hvor låget kan lukkes. Alternativt skal man selv aflevere storskrald på genbrugsplads.
Affaldsskaktene: Vis hensyn, og undlad at bruge skakten i tidsrummet kl. 2200 til 0700.
Du må ikke smide tunge ting i affaldsskakten, da det kan slå bunden ud af containeren.
Aviser og blade må ikke smides i skakten, de skal anbringes i papircontainere i det venstre affaldsrum.
Farligt affald, kemikalier, batterier og mindre elektronik.
Sættes foran skabet markeret med “farligt affald” i venstre affaldsrum. Respektér at mængden ikke må være større end skabspladsen tillader. Større elektroniske ting som fjernsyn eller større mængder farligt affald må man selv skaffe sig af med.
Pap og karton: Papkasser mv. afleveres i papcontaineren i højre affaldsrum. Pappet flades ud og må kun have en størrelse, der passer til containeren. Brug evt en hobbykniv, så kasserne bliver så flade som muligt. Det er således ikke tilladt at aflevere hele papkasser i affaldsrummet. Papkasser må ikke blandes med husholdningsaffald.
Brugte juletræer: Afleveres på græsset tættest på porten senest den 30. december. Alternativt skal man selv aflevere dem på genbrugsplads.
Rotter: For at undgå rotter, er det vigtigt, at beboerne emballerer husholdningsaffaldet forsvarligt.
Observeres der rotter i gården, skal der straks gives besked til bestyrelsen eller viceværten, som tilkalder rottebekæmperen. 
Flasker må IKKE smides i affaldsskakte eller affaldscontainerne.
Der henvises til flaskecontaineren på Christianshavns Torv

Genbrugsplads Vermlandsgade

Københavns Kommune hjemmeside, hvor du kan læse mere om korrekt håndtering af affald og genbrug: Klik her

Vicevært / gartner

Viceværtens opgaver:
Viceværten er IKKE ansat som fuldtids vicevært.
Ejerforeningen betaler for at få udført en række nærmere beskrevne opgaver.
Opgaver som ligger ud over de beskrevne aftales direkte med viceværten,
og rekvirenten betaler selv for den service som viceværten leverer.
Sundby rengørings opslag fra opgangene ses her:
Hvad laver vi og hvornår
Torsdag i ulige uger:
  • Trapperne fejes og vaskes.
  • Gulvet i elevatorerne fejes og vaskes og spejlene pudses. Gården fejes og haven passes.
Torsdag lige uger:
  • Indgangspartierne fejes og vaskes.
  • Rensning af kokosmåtterne.
  • Gården fejes og haven passes.
Til ovenstående: Er der håndværkere på trappen udsættes rengøringen til næste gang.
 3. torsdag i hver måned
  •  Indvendig og udvendig polering af ruderne i opgangens dør partier
Mandag og torsdag ordner vi dagrenovation, og holder orden i ”skralderummene”.
Marts, juni og oktober
  • Pudses alle udvendige vinduer som beboerne ikke selv kan pudse.
  • Vinduer mod altaner og franske altaner er ikke inkluderet.